Rodzina Miriam Betlejem to przede wszystkim :

  • Duchowa Rodzina osób konsekrowanych;
  • Doświadczenie Opatrzności w Rodzinie, której charyzmatem jest odnowa konsekracji chrzcielnej;
  • Szkoła formacji do komplementarności w duchu wzajemnej pomocy w rodzinie i nowa droga do świętości dla wszystkich.

    (
    Doświadczenie Opatrzności oznacza osobiste doświadczenie i pomaganie innym w doświadczeniu, że Bóg jest naszym Ojcem, który nas kocha i nigdy nie przestaje działać w naszym życiu.)

Historia

Bp Jean-Guy Couture, ordynariusz diecezji Baie-Comeau i s. Joanna Bizier, założycielka

Pierwsi członkowie nowej wspólnoty, Baie-Comeau, 1979 

Seria opatrznościowych wydarzeń doprowadziła s. Joannę Bizier, założycielkę, do miasta Baie-Comeau na północnym wybrzeżu Rzeki św. Wawrzyńca w Kanadzie. Ofiarowany jej tam zamknięty hotel, którego właściciel zbankrutował, stał się domem generalnym Rodziny Miriam Betlejem. Zaproszenie i ojcowskie przyjęcie biskupa miejsca Jean-Guy Couture’a były dla s. Joanny znakiem, o który się modliła i pieczęcią, że sprawa ta jest planem Bożym.

29 września 1978 roku grupa dziesięciu osób przybyła do Baie-Comeau, by wstąpić do nowej wspólnoty. Wśród nich był brat Paul-Émile Dion (1918-2010) ze Zgromadzenia Braci Szkolnych, który uczynił ten krok za zgodą swoich przełożonych. Został on pierwszym administratorem Rodziny Miriam Betlejem a w 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie jako pierwszy mały brat kapłan wspólnoty. Datą założenia naszej duchowej Rodziny osób konsekrowanych uważa się 13 stycznia 1979 roku. W tym dniu s. Joanna złożyła swoje śluby wieczyste jako mała siostra Miriam w obecności biskupa Jean-Guy Couture’a.

Rodzina Miriam Betlejem narodziła się z ducha komunii Soboru Watykańskiego II. Pierwotne natchnienie dotyczące odnowy życia konsekrowanego, które s. Joanna nosiła w sercu, z czasem sprecyzowało się w naszym charyzmacie synowskiej odnowy konsekracji chrzcielnej. Pragnieniem założycielki jest, aby każdy ochrzczony osobiście doświadczył działającej w jego życiu miłości Boga Ojca Opatrzności, który pragnie zjednoczyć wokół siebie swoją Rodzinę, którą jest Kościół.

W 1985 roku Rodzina Miriam Betlejem została oficjalnie uznana przez biskupa Rogera Ébachera jako Duchowa Rodzina Osób Konsekrowanych a 15 września 2006 roku została erygowana przez biskupa Pierre’a Morissette jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych w oczekiwaniu na przekształcenie w Instytut Życia Konsekrowanego na mocy kanonu 605 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obecny ordynariusz diecezji Baie-Comeau, biskup Jean-Pierre Blais utrzymał w mocy decyzję swojego poprzednika. Rodzina Miriam Betlejem obecna jest w sześciu krajach świata: w Kanadzie, na Haiti, w Urugwaju, w Belgii, w Rosji i w Polsce. 

Założycielka

Mobirise

Siostra Joanna Bizier fmb
« Nigdy nie będę żałować, że oddałam się Miłości! »

Joanna Bizier przyszła na świat 7 lipca 1923 roku w regionie Beauce, w kanadyjskiej prowincji Quebec, gdzie wychowała się w głęboko wierzącej katolickiej rodzinie jako dwunaste z czternaściorga dzieci Saluste’a Bizier i Marie Guenette. Gdy miała zaledwie trzy lata została przeniknięta miłością Boga Ojca i wiedziała, że jest przez Niego kochana miłością, która nigdy się nie skończy. W wieku siedmiu lat znalazła na strychu rodzinnego domu niewielką broszurkę pt. Ukryty skarb ofiarowania Jezusa, która otworzyła jej dziecięce serce na tajemnicę Odkupienia.

W odpowiedzi na powołanie do życia konsekrowanego, wstąpiła do Zgromadzenia Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie [Sióstr Służebniczek Świętego Serca Maryi], w którym posługiwała przez blisko czterdzieści lat jako nauczycielka i wychowawczyni. Obroniła doktorat z psychoedukacji na Uniwersytecie w Ottawie. 8 października 1969 roku, podczas audiencji u św. Pawła VI usłyszała od niego prorocze słowa pasterza, który powiedział do niej: „Córko Kościoła!”. Wydarzenie to zaowocowało później szczególnym wymiarem charyzmatu Rodziny Miriam Betlejem, jakim jest miłość do Maryi i do Kościoła oraz budzenie tej miłości w sercach spotkanych ludzi. W 1974 roku s. Joanna podczas modlitwy usłyszała w sercu słowa, które później nazwała Słowem Założycielskim naszej wspólnoty: „Oczekuję od ciebie Doświadczenia Opatrzności…”. Słowa te wyrażają nasze powołanie do synowskiej ufności wobec Boga Ojca, który nieustannie działa w życiu swoich dzieci.

Jej kierownik duchowy, ks. Émile Turgeon, którego wybrała w wieku dwunastu lat, prowadził ją drogą coraz głębszej miłości do Boga i odpowiadania z uległością na Jego wymagania. Jej nieustanne poszukiwanie woli Bożej przygotowało ją do misji założycielki nowej wspólnoty a jej jedynym pragnieniem stało się dać Kościołowi świętych, świętych małżonków i święte całe rodziny!

Życie zintegrowane

CZYM ŻYJEMY? ŻYCIEM KONTEMPLACYJNYM, przeznaczając połowę czasu czynnego na modlitwę i formację. Staramy się żyć w obecności przed Bogiem, patrzeć na wszystkie wydarzenia oczyma wiary i codziennie zachwycać się działaniem Boga w naszej codzienności. Wszystkie ogniska wspólnoty włączone są w wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu.  

JAK ŻYJEMY? ŻYCIEM BRATERSKIM na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, w duchu otwartości na drugiego człowieka, prostoty i radości. Nasz styl życia wymaga od nas postawy wzajemnego zaufania oraz okazywania innym miłości i miłosierdzia.  

DLACZEGO TAK ŻYJEMY? Aby BYĆ MISJONARZAMI. Nasza misja polega na:  
- komplementarności w duchu wzajemnej pomocy w rodzinie, w służbie komunii;
- przekazywaniu orędzia, które brzmi : « Bóg, twój Ojciec cię kocha, Jezus cię odkupił i masz swoje miejsce w Kościele! »; 
- głoszeniu, że każdy człowiek jest powołany do świętości; 
- misji ofiarowania w zastępstwie (fr. mission de suppléance);
- posługiwaniu się prostymi formami ewangelizacji, które niosą ludziom orędzie chrześcijańskiej nadziei.  

NASZA DEWIZA?
Tak, Ojcze, w Maryi, od Eucharystii do Trójcy Świętej!

Mobirise

Ulotka

© 2021 Rodzina Miriam Betlejem – Wszelkie prawa zastrzeżone we wszystkich krajach.    |    INFORMACJE PRAWNE

Designed with Mobirise site theme